Podopieczni

Podopiecznymi Stowarzyszenia są przede wszystkim niepełnosprawni wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie, w wieku od kilku miesięcy do 25 roku życia.

Są to dzieci i młodzież z funkcjonujących w SOSW:

  • Przedszkola Specjalnego
  • Szkoły Podstawowej Nr 2,
  • Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy
  • podopieczni Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych oraz Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Nasi wychowankowie to osoby z różnymi niepełnosprawnościami:
– przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym oraz lekkim;
– z autyzmem;
– z niepełnosprawnością ruchową;
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na poziomie Wczesnego Wspomagania pomagamy też dzieciom wykazującym opóźnienia w rozwoju mowy, czy też w rozwoju psycho – ruchowym.
Nie ograniczamy się jedynie do wychowanków – w razie potrzeby wspomagamy także ich rodziny. Organizujemy także imprezy pozaszkolne, na które zapraszamy niepełnosprawnych spoza naszego Ośrodka.